Tiên Minh Co

Lời Giới Thiệu

Được thành lập năm 1998 Công ty TNHH Tiến Minh là một trong những công ty hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm sử dụng trong ngành nước tại thị trường Việt Nam.

Dây Sản Phẩm

Phương pháp kết nối ống PPR