Showing all 3 results

Ống dẫn nước

Các sản phẩm ống dẫn nước PPR, PVC mà công ty Tiến Minh sản xuất và phân phối toàn quốc.

Liên hệ

MÃ SỐ KÍCH CỠ (mm) ĐVT CHIỀU DÀI (mm) PPRL-X-20×2.6 20×2.6 M 4000 PPRL-X-25×2.6 25×2.6 M 4000 PPRL-X-32×2.9 32×2.9 M 4000 PPRL-X-40×3.7 40×3.7 M 4000 PPRL-X-50×4.6 50×4.6 M 4000 PPRL-X-63×4.8 63×4.8 M 4000 PPRL-X-75×6.8 75×6.8 M 4000 PPRL-X-90×8.2 90×8.2 M 4000 PPRL-X-110×10 110×10 M 4000  

Liên hệ

ỐNG DẪN NƯỚC NÓNG PPR PN16   MÃ SỐ KÍCH CỠ (mm) ĐVT CHIỀU DÀI (mm) PPRN-X-20×2.8 20×2.8 m 4000 PPRN-X-25×3.2 25×3.2 m 4000 PPRN-X-32×4.4 32×4.4 m 4000 PPRN-X-40×4.5 40×4.5 m 4000 PPRN-X-50×5.6 50×5.6 m 4000 PPRN-X-63×7.1 63×7.1 m 4000 PPRN-X-75×8.4 75×8.4 m 4000 PPRN-X-90×10.1 90×10.1 m 4000 PPRN-X-110×12.3 110×12.3 m 4000 ỐNG DẪN NƯỚC

Liên hệ

ỐNG DẪN NƯỚC PVC Đường Kính Danh Nghĩa (mm) Đường Kính Ngoài (mm) l’ (mm) 21 21.0+0.3 32 27 26.4±0.2 32 34 34.0-0.3 34 42 42.0±0.2 42 48 48.0+0.2 60 60 60.0-0.3 60 75 75.0+0.3 70 90 90.0+0.3 79 110 110.0+0.3 91 125 125.0+0.4 100 140 140.0+0.5 109 160 160.0+0.5 121 180 180.0+0.6 133 200

0987958133