Showing all 1 result

Ống luồn dây điện

Các sản phẩm ống luồn dây điện mà công ty Tiến Minh sản xuất và phân phối toàn quốc.

Liên hệ

Luồn Dây Điện Cứng TMC có cấu tạo là 1 tấm PVC rỗng được thiết kế dạng hình tròn.

0987958133