Showing all 5 results

Phụ kiện ống nước PVC

Tổng hợp các loại ống PVC mà công ty chúng tôi sản xuất và phân phối như: kích thước, chiều dài, độ dày cũng như thành phần cấu tạo của ống.v.v…

Liên hệ

CHẾCH PVC

Phụ kiện ống nước PVC

CHẾCH PVC

Liên hệ

CÔN THU

Phụ kiện ống nước PVC

CÔN THU PVC

Liên hệ

CÚT NƯỚC PVC

Liên hệ

NÚT BỊT

Phụ kiện ống nước PVC

NÚT BỊT PVC

Liên hệ

TÊ ĐỀU PVC

Phụ kiện ống nước PVC

TÊ ĐỀU PVC

0987958133