Showing 1–12 of 15 results

Tấm ốp trần TMC

Tổng hợp những sản phẩm tấm ốp trần TMC mà hiện nay chúng tôi sản xuất và phân phối trên toàn quốc.

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: 925 Quy cách: rộng 250mm Chiều dày: 5.0mm Chiều dài: Cắt theo yêu cầu của khách hàng đặt. Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập. Cấu tạo:  Cấu

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần CH02: Mã sản phẩm: CH02 Quy cách: rộng 200mm Chiều dày: 5.0 mm Chiều dài: Cắt theo yêu cầu của khách hàng đặt. Màu sắc:  Nâu nhạt Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: CH03 Quy cách: rộng 200mm Chiều dày: 5.0 mm Chiều dài: Cắt theo yêu cầu của khách hàng đặt. Màu sắc:  Trắng sữa Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: CH04 Quy cách: rộng 200mm Chiều dày: 5.0 mm Chiều dài: Cắt theo yêu cầu của khách hàng đặt. Màu sắc: Vàng nhạt vân gỗ Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: G136 Quy cách: rộng 100mm Chiều dày: 7.0mm Chiều dài: Cắt theo yêu cầu của khách hàng đặt. Màu sắc: Nâu nhạt Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập.

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: G137 Quy cách: rộng 100mm Chiều dày: 7.0mm Chiều dài: Cắt theo yêu cầu của khách hàng đặt. Màu sắc: Trắng sữa Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập.

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: G139 Quy cách: rộng 100mm Chiều dày: 7.0mm Chiều dài: Cắt theo yêu cầu của khách hàng đặt. Màu sắc:  Vàng nhạt vân gỗ Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: LD909 Quy cách: rộng 250mm Chiều dày: 5.0 mm Chiều dài: Cắt theo yêu cầu của khách hàng đặt. Màu sắc:  Trắng sữa Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: LX900 Quy cách: rộng 250mm Chiều dày: 5.0 mm Chiều dài: Cắt theo yêu cầu của khách hàng đặt. Màu sắc:  Trắng trơn Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: LX903 Quy cách: rộng 250mm Chiều dày: 5.0 mm Chiều dài: Cắt theo yêu cầu của khách hàng đặt. Màu sắc:  Vàng nhạt Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: LX905 Quy cách: rộng 250mm Chiều dày: 5.0 mm Chiều dài: Cắt theo yêu cầu của khách hàng đặt. Màu sắc:  Xanh lá Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: TS000 Quy cách: rộng 180mm Chiều dày: 7.0 mm Chiều dài: Cắt theo yêu cầu của khách hàng đặt. Màu sắc:  Trắng trơn Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu

0987958133